• CE standard dcp fire extinguisher

    CE стандарт dcp пожарогасител

    Описание Сухият прахов пожарогасител се пълни със сух прахообразен пожарогасител. Средството за пожарогасене със сух прах е сух и лесно течащ фин прах, използван за пожарогасене. Състои се от неорганична сол с пожарогасителна ефективност и малко количество добавки чрез сушене, раздробяване и смесване, за да се образува фин твърд прах. Използвайте компресиран въглероден диоксид за издухване на сух прах (основно съдържащ натриев бикарбонат), за да загасите пожара. Ключов специфичен ...
  • Co2 fire extinguisher

    Пожарогасител СО2

    Описание Течният въглероден диоксид се съхранява в бутилката на пожарогасителя. Когато работи, когато налягането на клапата на бутилката е натиснато надолу. Вътрешният пожарогасител с въглероден диоксид се разпръсква от сифонната тръба през клапата на бутилката до дюзата, така че концентрацията на кислород в зоната на горене бързо пада. Когато въглеродният диоксид достигне достатъчна концентрация, пламъкът ще се задуши и загасне. В същото време течният въглероден диоксид w ...